شنبه _پنج شنبه 10:00_18:00
 تسمه پروانه

تسمه پروانه

تسمه وی شکل| v Belt تسمه وی شکل ( v belt) که به تسمه‌پروانه ای نیز معروف است یکی از انواع پرکاربرد تسمه صنعتی است. تسمه وی شکل زیرمجموعه‌ی تسمه انتقال نیرو است. تسمه وی شکل دارای مقطعی ذوزنقه ای‌ای…
fa_IR