شنبه _پنج شنبه 10:00_18:00

آدرس دفتر مرکزی:

تهران_ خ سعدی جنوبی_ کوچه خوانساری_ کوچه یکم_ پلاک 5 واحد 3

آدرس فروشگاه:

تهران_ خ سعدی جنوبی_ کوچه نفیسی_ پاساژ جوانشیر_ طبقه 2 پلاک 2

fa_IR